Kontrola dostępu

Kontrola dostępu jest sposobem na zarządzanie dostępem osób i pojazdów, do budynków, parkingów, domów, to przydatne rozwiązania do dużych i średnich firm, fabryk, magazynów, a także kompleksów biurowych.

Kontrola dostępu umożliwia ograniczenie poruszania się osób obcych po obiekcie (biuro, fabryka, bank itp.) z możliwością wydzielenia stref dostępu tylko dla osób do tego uprawnionych (posiadających odpowiednie karty-przepustki). W SKD mogą pracować czytniki na kartę magnetyczną, chipową oraz zbliżeniową. System pozwala na stałe monitorowanie kto i przez jaki okres czasu przebywał w danym pomieszczeniu. Czytniki SKD mogą współpracować z dowolnym urządzeniem wykonawczym np. rygiel, kołowrót, szlaban, centralką alarmową, a także z programem rejestrującym czas pracy pracowników.

Zastosowanie kontroli dostępu:

- monitorowanie kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu

- kotrola przy bramach wjazdowych na parking -zajętość miejsc parkingowych lub ograniczenie dostęp do parkingu wyłącznie dla osób uprawnionych do parkowania

- systemy kontroli czasu pracy-rejestrowanie i automatyczne rozliczanie czasu pracy.

- rejestratory gromadzą w swojej pamięci informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Dane te można wysłać do komputera, a programy płacowe poddadzą je odpowiedniej obróbce.

Korzyści jakie otrzymujemy z zastosowania systemu kontroli dostępu:

- uporządkowanie ruchu pracowników na terenie obiektu

- pełna ochrona objętych systemem pomieszczeń i przejść przed dostępem osób niepowołanych

- rozbudowane raportowanie z poruszania się osób po chronionym obiekcie

- materiał dowodowy w przypadku kradzieży i/lub sabotażu.

 kontrola dostepu3

 

Czy warto wdrożyć Kontrolę Dostępu?

Niewielu pracodawców chce umożliwić wszystkim swoim pracownikom dostęp do wszystkich obiektów przez cały czas. Dlatego coraz więcej osób korzysta elektronicznej kontroli dostępu, aby ograniczyć dostęp pracowników do swoich zakładów. Elektroniczne systemy kontroli dostępu mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia tylko autoryzowanego wejścia pracowników do budynku po godzinach. Kontrola dostępu to jedyna technologia, która aktywnie zabrania wstępu osobom nieupoważnionym do budynku. System jest doskonałym uzupełnieniem systemów nadzoru wideo, antywłamaniowych i przeciwpożarowych w kompleksowej propozycji rozwiązania bezpieczeństwa.

  • 1. Wymień klucz

Zarządzania kluczami jest koszmarem dla większości firm. Duża rotacja pracowników jest dużym dodatkowym problemem. Klucze można łatwo zgubić lub powielić, a odchodzący pracownicy często nie zwracają kluczy. Jeśli jednak pracownik opuszcza firmę, która posiada system kontroli dostępu, pracodawca może łatwo usunąć dostęp. W systemie sieciowym, dostęp może być zmieniany na odległość.

  • 2. Weryfikacja wizualna

Systemy dostępu są często zaprojektowane tak, aby goście, pracownicy tymczasowi, wykonawcy i pracownicy etatowi noszą różne oznaczenia kolorów. Dodatkowo, systemy często używa zdjęcia pracownika do ich karty dostępu. Dedykowane jest noszenie karty dostępu powyżej pasa w celu natychmiastowej wizualnej, weryfikacji wszystkich w budynku.