Okablowanie strukturalne Eurolan

 System okablowania strukturalnego Eurolan oferuje najnowocześniejsze rozwiązania opracowane na bazie wieloletnich doświadczeń.

Eurolan to pewność określonych korzyści i gwarancja doskonałej jakości rozwiązań telekomunikacyjnych.

25 lat gw

Wszystkie produkty spełniają wymagania norm:

  • * ISO 11801 Edition 2.2
  • * EN/PN 50173 z roku 2011
  • * TIA/EIA 568 C.2 i C.3
  • * zgodność ze standardami potwierdzają certyfikaty niezależnych labolatoriów Delta i 3P

KATALOG: EUROLAN

Bazując na założeniach zawartych w standardach proponujemy w pełni hierarchiczne rozwiązanie sieciowe pozwalające na budowę okablowania dla dowolnej ilości użytkowników, zapewniające możliwość elastycznej rozbudowy w przyszłości oraz zapewniające obsługę najszybszych protokołów transmisyjnych 10 Gbit, 40 Gbit i 100 Gbit Ethernet.

eurolan 1

Dostarczamy elementy zgodne z wymogami kategorii 5e, 6, 6A oraz 7, które posiadają certyfikaty "Component Rated". Daje to gwarancję wykonania systemu okablowania o nadmiarowych parametrach i co za tym idzie gwarantującego niezawodną i wydajną transmisję danych. Zastosowanie takich komponentów pozwala na budowanie kanałów transmisyjnych w klasie D, E, EA oraz F zgodnie z powyżej przywołanymi standardami.

W zakresie okablowania światłowodowego firma Eurolan proponuje rozwiązania spełniające wymogi wszystkich klas transmisji: OM1, OM2, OM3 i OM4 dla światłowodów wielomodowych oraz OS1 i OS2 dla rozwiązań jednomodowych. Chcąc sprostać wymogom najbardziej zaawansowanych użytkowników budujących połączenia sieciowe przeznaczone do transmisji 40 Gbit i 100 Gbit oferujemy grupę produktów opartych na złączkach wielowłóknowych MTP. Zastosowanie tego nowoczesnego rozwiązania pozwala zaprojektować Data Center dostosowane do potrzeb dnia dzisiejszego i przyszłości.

Nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu założeń projektowych, specyfikacji a w szczególnych przypadkach s w stanie opracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Zapewniamy wspracie na każdym etapie powstawania sieci okablowania strukturalnego oraz w trakcie eksploatacji.

Chcąc zapewnić naszym klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo firma Eurolan prowadzi System Certyfikacji sieci.

Każda wykonana instalacja może zostać zarejestrowana i certyfikowana przez Eurolan a właściciel sieci otrzymuje 25-letnią Gwarancję zarówno na system okablowania jak i na działanie aplikacji, które mogą być uruchamiane w nowo powstającej sieci.

ROZWIĄZANIA DLA KOMERCYJNYCH BUDYNKÓW BIUROWYCH

Nowoczesne budynki biurowe projektowane są zgodnie z najnowszymi standardami budowlanymi i w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Budynki tego typu planowane są zwykle, jako powierzchnia do wynajęcia a ich okres eksploatacji do pierwszego remontu powinien wynosić minnimum 20-25 lat.

W związku z tym planowanie infrastruktury teletechnicznej powinno odbywać się z uwzględnieniem niezawodności, trwałości i elastycznej struktury a wybór parametrów transmisyjnych powinien być determinowany wykorzystaniem sieci w długim okresie i koniecznością zapewnienia zgodności z najnowocześniejszymi protokołami transmisyjnymi, czyli 10 Gbit Ethernet w warstwie okablowania poziomego oraz 40 Gbit i 100 Gbit Ethernet dla wewnątrz budynkowych połączeń magistralnych. Odpowiednie zaplanowanie sieci pozwala na sprostanie zmieniającym się wymaganiom najemców przestrzeni biurowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych biurowców firma EUROLAN oferuje najnowocześniejsze rozwiązania dla komponentów kategorii 6A i 7, pozwalając na uruchomienie transmisji 10 Gbit Ethernet już dzisiaj i otwierając możliwość posługiwania sie aplikacjami przyszłościowymi, które będą zaprojektowane dla łączy klasy Ea i F.

Struktura systemu okablowania strukturalnego Eurolan została tak zaprojektowana, aby umożliwić w dowolnym momencie rekofigurację lub rozbudowę systemu.

Elastyczne podejście do projektowania pozwala na rozłożenie budowy sieci na etapy, poczynając od tworzenia połączeń magistralnych do budowy podsystemów okablowania poziomego, zgodnie z wymogami poszczególnych najemców oraz aranżacją wnętrz.

eurolan3

 Komponenty sieci o najwyższej jakości pozwalają na budowę kanałów transmisyjnych w pełnej konfiguracji zawierającej 4 złącza w torze. To pozwala na wykorzystanie wszystkich fragmentów struktury sieci włączając w to Consolidation Point po stronie przestrzeni roboczej oraz Cross Connect po stronie dystrybucyjnej. Takie możliwości osiągamy dzięki produkcji komponentów o ponadprzeciętnych parametrach, które uzyskują certyfikaty Component Rated gwarantujące wysokie zapasy parametrów transmisyjnych.

DATA CENTER

Centrum przetwarzania danych to nieodzowny element  nowoczesnego przedsięborstwa. Jakość Data Center określa się na podstawie oceny poziomów niezawodności zdefiniowanych przez Uptime Institute. Centra przetwarzania danych posiadajace certyfikaty Tier 3 i Tier 4 uznawane są, jako serwerownie o wysokiej dostepności.

Każde data Center jest tak bezpieczna  jak najsłabszy jego element a co za tym idzie planowanie warsty sieciowej Data Center podlega tym samym rygorom, które obowiązują dla systemów zasilania, klimatyzacji czy aktywnego sprzętu sieciowego.

data2

Opierając się na międzynarodowych standardach dotyczących okablowania strukturalnego, czyli normach ISO 11801, EN/PN 50173 i TIA/EIA 568 oraz standardach dla Data Center ISO/IEC 24764 i TIA/EIA 942 specjaliści firmy EUROLAN opracowali rozwiązania pozwalające na stworzeniu struktury Data Center o wysokim poziomie nadmiarowości pozwalającej na osiągnięcie najwyższego poziomu niezawodności Tier 4.

Korzystając z rozwiązań ekranowanych kategorii 6A i 7 oraz stosując najnowocześniejsze typy włókien światłowodowych jednomodowych i wielomodowych klasy OM3 i OM4 możemy zaproponować Państwu sieć transmisyjną z nadmiarem, spełniającą wymogi dnia dzisiejszego i jednocześnie gotową na wyzwania przyszłości.

W kooperacji z firmą US Connec oferujemy Państwu najnowoczesniejsze rozwiązania w zakresie budowania sieci światłowodowych w oparciu o złącza MTP 12 włóknowe i 24 włóknowe. Takie rozwiązanie pozwala na niezwykłe elastyczne przechodzenie od protokołów 1Gbit i 10 Gbit do 40 Gbit i 100Gbit Ethernet bez konieczności zmian w infrastrukturze połączeń swiatłowodowych. Takie rozwiązanie zapewnia mozliwość osiagania wiekszej przepustowości sieci przy jednoczesnej minimalizacji czasów rekonfiguracji, co ma wpływ na zachowanie wysokich poziomów dostepności Data Center.

data

UCZELNIE WYZSZE

Jednym z najbardziej wymagających klientów są Uczelnie Wyższe. Świadomość potrzeb oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii powodują, że projekty wykonywane dla Uniwersytetów i innych Szkół Wyższych należą do najbardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych.

uczelnie

Sieci budowane na uczelniach powinny się charakteryzować wysoką wydajnością z uwagi na wysokie prędkości transmisji realizowane, między innymi w laboratoriach badawczych. Niezawodność, ale również wysoka wytrzymałość ze względu na dużą ilość róznych typów uzytkowników będą stanowiły wyzwanie dla każdego producenta okablowania.

Firma EUROLAN dedykuje dla tego sektora rozwiązania o wysokiej trwałości, między innymi kable krosowe i moduły RJ45 o zwiększonej ilości cykli połączeniowych. Takie rozwiązanie zapewnia trwałość sieci na długie lata a dopełnieniem jest system 25-letniej gwarancji oferowany przez naszą firmę.

SŁUŻBA ZDROWIA

Wymagania placówek Słuzby Zdrowia w zakresie wyposażenia sieci okablowania strukturalnego należą do najwyższych. Dzieje się tak ze względu na wysoką wrazliwość przechowywanych i transmitowanych danych, konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy oraz ze względu na agresywne środowisko, gdzie stosowane są srodki chemiczne a instalacja musi współistnieć z urządzeniami, które z jednej strony sa wrażliwe na zakłócenia, z drugiej generują pola elektromagnetyczne o wysokich natężeniach.

służba

Dla szpitali i innych placówek słuzby zdrowia nasi specjaliści zalecają stosowanie rozwiązań ekranowanych, w szczegulności kabli S/FTP, które są odporne na szerokie spektrum zakłóceń. Tego typu kable zapewniają jedncześnie wysokie pasmo częstotliwości pozwalające między innymi przesyłać po sieci szerokopasmowa transmisję video. Zabezpieczenie przed agresywnym środowiskiem zapewnia gniazda o wysokiej szczelności IP67.

ROWIĄZANIA HOME

 W lutym 2013 roku weszła w zycie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotycząca warunków, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne wprowadzając obowiązek montażu instalacji światłowodowej doprowadzającej usługi telekomunikacyjne do mieszkań i domów jednorodzinnych. Nowe pawo nakłada również obowiązek wykonania instalacji dystrybucji TV, telefonii i danych wewnatrz każdego apartamentu lub domu.

Rozwiązania tego typu są znane w Szwecji od wielu lat, więc adaptacja znanych i sprawdzonych rozwiązań EUROLAN do potrzeb aszego kraju wydaja się oczywista.

Wyposażenie w system zasilania pozwala na zainstalowanie sprzetu aktywnego jak dekodery cyfrowe, wzmacniacze czy routery sieci WiFi. Szafki dostrczane są również w wersji "elektrycznej" pozwalającej na zbudowanie domowej przełącznicy elektrycznej o takich samych wymiarach i wyglądzie, co szafka systemu HOME.

ftth