Okablowanie strukturalne MADEX

System okablowania strukturalnego Madex 4innovation by Hubbell to kompletne rozwiązanie pozwalające na stworzenie wydajnej infrastruktury sieciowej z elementów gwarantujących najwyższe parametry transmisyjne.

Bazą systemu są kable in­stalacyjne uznanej, polskiej fabryki kabli Madex. Doskonałym uzupełnieniem całości jest osprzęt po­łączeniowy firmy Hubbell. Moduły przyłączeniowe fizycznie produkowane są w miejscowości Mystic w stanie Connecticut w USA.

Wsparcie inżynie­rów i centrum szkoleniowego firmy 4innovation stanowi dopełnienie tego zaawansowanego syste­mu i stanowi wartość dodaną naszych rozwiązań

Jakość systemu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami została potwierdzona przez takie niezależne laboratoria badawcze jak 3P, GMTH czy­ETL Intertek.

System okablowania strukturalnego Madex 4innovayion by Hubbell może być
objęty 25-cio let­nim programem gwarancyjnym 4innovation. Gwa­rancja jest reasekurowana przez firmy Madex i Hub­bell.

W opisie oferowanych produktów RJ45 oraz kabli instalacyjnych można się spo­tkać się z oznaczeniem Solution Developer Partner w Programie Cisco Developer Network.

Kable instalacyjne Madex w systemie 4innovation to gwarancja jakości okablowania strukturalnego. Kable instala­cyjne produkowane są z najwyższej jakości polskiej miedzi i posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów potwierdzają­cych ich wysoką jakość i spełnienie norm, zarówno polskich jak i międzynarodowych. System 4innovation z kablami Madex jest dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Kable zostały przebadane przez laboratoria 3P i ETL In­tertek.