Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Teletechnika